Venkovní zábradlí

Zábradlí, které je umístěno ve venkovních prostorách nazýváme venkovní zábradlí. Ve své funkci se nijak neliší od jiných druhů zábradlí. Rozdíl je v celkové konstrukci a také v použitých materiálech. Venkovní zábradlí bývá zpravidla robustnější konstrukce a materiály použité na výrobu venkovního zábradlí jsou jiné, než u interiérového zábradlí. Design a oužitelnost je stejná, jako u zábradlí vnitřního.

Venkovní zábradlí je dlouhodobě vystaveveno extrémním klimatickým vlivům po celý rok. V létě to jsou vysoké teploty, kovové části zábradlí můžou na přímém slunci dosahovat teploty až 80°C. Tato teplota bohatě stačí na to, abyste se o takové rozpálené zábradlí popálili. Proto se vymýšlejí různé technologické postupy, aby k něčemu takovému nedocházelo. V zimě je venkovní zábradlí vystaveno extrémním mrazům. To má za následek smršťování materiálu - obzvláště u kovového zábradlí hraje tepelná roztažnost velkou roli.

Pro dobré ukotvení venkovního zábradlí doporučujeme použít některých z kvalotních kotvicích materiálů. Ideální je špičková chemická kotva pro venkovní použití. Tyto chemické kotvy existují i ve verzi aplikací prř mrazu. Tyto kotvící prvky jsou ideální pro jakékoli druhy zábradlí.

Zkrátka venkovní zábradlí musí být konstruováno tak, aby odoloalo těmto vlivů a jevům. Navíc musí venkovní zábradlí splňovat přísné bezpečnostní normy. Pokud je zábradlí umístěno venku, většinou před nečím chrání nebo něčemu zabraňuje. I proto je nutné, aby venkovní zábradlí prošlo přísnou certifikací a zkouškami.

 

Druhy venkovního zábradlí

Venkvovní zábradlí lze rozdělit na dva druhy, a to podle druhu použitého matriálu. Rozdělujeme je tedy na kovové a dřevěné zábradlí. Káždé z těchto zábradlí má svoje specifika a každé z těchto zábradlí se hodí k jinému účelu. Dřevěné zábradlí má tu výhodu, že je lehké a pokud se používá jako dočasné zábradlí, tak i jeho pořizovací cena a montáž nejsou nákladné. Jeho hlavní nevýhodou je, že pokud se toto zábradlí neopatří speciální povrchovou úpravou, tak poměrně rychle chátrá.

Železo a kovy obecně jsou na výrobu venkovního zábradlí vhodnější. Materiál je odolnější proti klimatickým jevům a celkově je zábradlí robustnější a pevnější. Nevýhodou je větší hmotnost a většinou také vyšší cena. I toto zábradlí je nutné optařit povrchovou úpravou. Prodlužuje se tím životnost zábradlí. Venkovní zábradlí musí být navíc konstruováno tak, aby odolalo i značnému zatižení, často bývá takové zábradlí instalováno v nebezpečných a život ohrožujících místech.

Šťastný výběr venkovního zábradlí, vybírejte pečlivě.

 

 


© Tyto stránky vyrobilo Grafické studio Ostrava / radek(at)goj.cz / 603 493 125